+45 5121 0707 tl@roiconsult.dk

ISO implementering – nyt liv til strategien!

Vi oplever, at mange kunder søger en samarbejdspartner, der samtidig med ISO implementering herunder opgradering til ISO 9001:2015, også kan tilføre forretningen et strategisk løft, der i sidste instans giver en øget indtjening/EBIT.

Efter behov/opdrag, blander vi i processen Lean Six Sigma med strategiske tiltag, der netop sætter fokus på de indtægtsbærende værdikæder i virksomheden.

Et af vores specialer i ISO er i spændingsfeltet med eksterne kundeinput til løbende kvalitetsforbedring. Her er vores helt unikke og veldokumenterede kundeanalyse (Performance analyse) baseret på THICK-data, et vigtigt strategisk værktøj til at skabe fokus på NETOP de valgkriterier, som kunderne lægger vægt på – og reelt vil betale for.

Dette er normalt ikke i fokus ved almindelige kundeanalyser – hvoraf også mange anses som tæt på værdiløse og nice to have – og blot bliver en besværlig og fordyrende del af ISO.

Kun gennem omtanke sikres merværdi!

ISO 9001:2015 indeholder en række (nye) krav:

  • Fastlæggelse af organisationens rammer og vilkår
  • Interessernes behov, krav og forventninger
  • Organisationens risici og muligheder (risikobaseret tilgang)
  • Skærpede krav til lederskab og -forpligtelse
  • Nye og ændrede krav til planlægning for opfyldelse af kvalitetsmål, fastlæggelse af procesinput- og output
  • Planlægning af ændringer samt styring af processer, produkter og ydelser leveret udefra

Samlet er der en række områder ved ISO 9001:2015 revidering, der skal redefineres og omskrives med tilhørende implementering. Dette kunne efterlade enhver direktion med det indtryk, at der blot skal ændres i ordvalg og lidt adfærd, hvorefter virksomheden er blevet opgraderet.

Provokerende vil dette i mange tilfælde næsten være spild af penge, da det eneste der opnås, er en forlængelse af “kvalitetsstemplet”. Men der opnås ikke en reel effekt i nye arbejdsprocesser, der igen tilfører virksomheden mersalg og øget indtjening. 

ISO kan skabe økonomisk effekt og merværdi!

Vi kan i processen garantere, at virksomheden vil opleve et øget strategisk løft. I udvalgte cases er det lykkedes os at øge EBIT over 5 år med faktor 12. Det kan vi måske også med din virksomhed!    

Ring til Thomas Ludvigsen på 5121 0707 – og bliv udfordret på hvordan ISO kan give nyt liv til strategien og fornyet vækst i din virksomhed.